Anieks en KeraCoat gaan verhuizen ....


Klik hier voor de details

 

Contact

Anieks Informatie

Adres

Anieks is nu nog gevestigd in Eindhoven Noord (in de wijk Prinsejagt ), Jan Romeinstraat 2

Onze nieuwe locatie !

Adres
Jan Romeinstraat 2
 
5624 JJ Eindhoven
Telefoon
Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
K.v.K.
17093046
Eindhoven
BTW nr. NL001683458 B60

 

 

 

 

 

 

Vanaf half September 2024 geven we onze workshops en cursussen in ons nieuwe atelier net over de grens in België.

Adres Merellaan 9
  2470 Retie, België
Telefoon 040 2926609
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 


 

Openingstijden

Openingstijden :

Dinsdag middag ( 13.30 - 15.30 uur )
Woensdag middag ( 13.30 - 15.30 uur )
Donderdag ochtend ( 09.30 - 11.30 uur )

 

En ook tijdens onze workshops

(zie hiervoor onze Keramiek workshops)

of na telefonische afspraak ....

Over ons

Anieks is Anita en Hans...

Anita voor de creatieve ideeen.
En die ideeen zwerven alle kanten op. Keramiek is nog steeds een uitdaging, maar in de workshops probeert ze de laatste trends te volgen.

Hans is voor het practische beleid en het zware werk.
Hij giet de beelden in de gieterij, die uit meer dan drie duizend (of toch vierduizend?) mallen bestaat. En heeft de website ontworpen, op zo'n manier dat Anita er ook wat mee kan!

Ooit begonnen als "werk" voor Anita, omdat de kinderen naar school gingen en "niks doen" niet ging...

In de garage met maar een paar mallen.
Maar al snel groeiden we en gingen we verbouwen,

We kregen een "echte ingang"

We groeiden nog meer en we gingen verhuizen

We kregen een "echte winkel met etalage"

Anieks bestaat al vanaf 1996 (!) en levert aan particulieren, studio's en bedrijven.


We zijn begonnen in een kleine ruimte met een paar gietmallen voor het vervaardigen van keramieken beelden. In de tussentijds zijn we verhuisd naar een groter pand, en doen we veel meer dan alleen keramiek les geven,

maar we staan nog steeds voor:

Kwaliteit en gezelligheid!

Rond Juni 2023 hebben we besloten de gieterij te stoppen maar we gaan nog wel gewoon door met het geven van cursussen en workshops.
De mallen zijn verkocht maar we kunnen nog altijd bakken.

Het laatste nieuws is onze verhuizing naar Belgie waar we vanaf September 2024 onze activiteiten gaan voortzetten.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden; Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Door bij anieks.nl een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van anieks.nl akkoord gaat. Anieks.nl heeft het recht haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u anieks.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door anieks.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan anieks.nl worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan anieks.nl heeft verstrekt.

Anieks is niet ontvankelijk voor eventuele gevolgschade ontstaan door het niet, of niet volledig, leveren van de bestelde goederen.

Bijdrage administratie en bezorgkosten

Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikel prijs en gewicht. Alle artikelen worden verzonden met TNT post tenzij anders is aangegeven. Prijs is afhankelijk van het totaal gewicht dat u bij anieks.nl besteld. Het anieks.nl hanteerd zowel nationaal als internationaal de tarieven van TNT post.

Voor verzending naar het buitenland hanteren we de tarieven voor Internationaal pakket post basis, deze worden automatisch bij uw bestelling berekend. Bij het niet beschikbaar zijn van de TNT tarieven zal een melding worden gegeven en kunt u ons separaat om een verzendtarief contacteren.

U krijgt altijd bericht

Veel goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, met uitzondering van de Keramiek beelden. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Soms wordt een vervangend artikel toegezonden; dat wordt vermeld op de afleveringsbon. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Aanvragen voorwaarden

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van anieks.nl zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Anieks, Jan Romeinstraat 2, 5624 JJ Eindhoven. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Anieks gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan

Anieks,
Jan Romeinstraat 2,
5624 JJ Eindhoven
BTW: Anieks: NL001683458 B60
KvK-inschrijfnummer: 17093046

 

Algemene Voorwaarden; Betalingsvoorwaarden

Vooraf en contant

Alle bestellingen die via de website worden gedaan en moeten worden bezorgd dienen vooraf betaald te worden, na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden. Bij afhalen of bezorgen dient contant afgerekend te worden. Bij afhalen is geen PIN betaling mogelijk!

Er kan op meerdere manieren vooraf betaald worden: iDEAL of door het bedrag zelf over te maken.

In gebreke blijven

Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de herziene staffel incassokosten van 1 april 2005 (Staatscourant 16 maart 2005, nr. 53). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
• 37.- euro voor openstaande bedragen t/m 250.- euro
• 75.- euro voor bedragen van 250.01 t/m 500.- euro
• 150.- euro voor bedragen van 500.01 t/m 1250.- euro
• 300.- euro voor bedragen van 1250.01 t/m 2500.- euro
• 450.- euro voor bedragen van 2500.01 t/m 3750.- euro
• 600.- euro voor bedragen van 3750.01 t/m 5000.- euro

Zie ook deze link voor eventuele wijzigingen: Staffel incassokosten

Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1.1% (met een minimum van 2.50 euro) per periode van drie weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Anieks.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Betaalopdrachten

Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. Het saldo van uw rekening (overzicht) wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van uw opdracht(en) tot betaling aan anieks.nl ontstane kosten.

Klachten

Vindt u dat wij uw klacht over onze diensten niet naar wens afhandelen, leg dan binnen 3 maanden uw klacht voor aan de Geschillencommissie.

Algemene Voorwaarden; Overmacht


Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht, de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de leveringen te vertragen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
Onder overmacht wordt ook verstaan: stakingen in andere bedrijven dan ons bedrijf, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.

Algemene Voorwaarden; Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Reparaties dienen door anieks.nl verricht te worden. Garantie vervalt, wanneer aan de geleverde wijzigingen in of reparaties aan, door derden verricht zijn, of indien het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van anieks.nl op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens anieks.nl, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

Indien de goederen door anieks.nl van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de garantie tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Anieks.nl zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten. Voldoende portokosten, kopie factuur, een duidelijke klachtomschrijving, originele verpakking. Voldoen de retouren hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.

Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder garantie.

Vervanging

Als anieks.nl besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van anieks.nl.

Privacy en veiligheid

Klik hier voor ons Privacy en veiligheid beleid